Reisongevallenverzekering

Creditcardmaatschappijen richtten zich naast de gebruikelijke kredietverlening en (internationale) betaalmogelijkheden graag op aanvullende services. Zijn doen dit om de creditcard nog aantrekkelijker te maken voor de toekomstige gebruiker. Daarom bieden de meeste creditcardaanbieders (gratis) Aanvullende Reisverzekeringen aan. 

Onder deze Aanvullende Reisverzekeringen valt ook de Reisongevallenverzekering. Deze verzekering is aan uw creditcard gekoppeld. Deze verzekering is vaak niet van toepassing bij prepaid creditcards.


Waar bent u voor verzekerd?

Met een Reisongevallenverzekering bent u, indien u de reis heeft betaald met uw creditcard, op reis verzekerd van uitbetaling bij blijvende invaliditeit of bij overlijden. Uiteraard bent u ook verzekerd tegen de medische kosten welke voortkomen uit het ongeval tijdens de gemaakte reis. Let wel, bij een normale reisverzekering is dit onderdeel veel uitgebreider. 

Bij veel creditcards is er alleen sprake van vergoeding als het ongeval plaats heeft gevonden tijdens een buitenlandse reis met het openbaar vervoer of een huurwagen. Lees dus goed de voorwaarden van uw Reisongevallenverzekering en kijk of eventueel aanvullend verzekeren nodig is.

 

Wie zijn verzekerd met de Reisongevallenverzekering?

Wie er verzekerd is verschilt per creditcardaanbieder. Maar in de meeste gevallen vallen de echtgeno(o)t(e) en/of hun kinderen jonger dan 25 jaar onder de dekking van Reisongevallenverzekering. 

Bij een aantal creditcards kunt u ook aanspraak maken op deze verzekering terwijl u de reis niet met de creditcard heeft betaald. Enkele creditcardaanbieders geven ook dekking als u de reis heeft betaald met de zichtrekening welke gekoppeld is aan uw creditcard.

Een Reisongevallenverzekering is niet altijd voldoende of ter vervanging van uw reguliere Reisongevallenverzekering. Reisongevallenverzekeringen verschillen per aanbieder van creditcards, lees daarom goed de voorwaarden.

Eventueel aanvullend verzekeren is in veel gevallen verstandig. Echter de duurdere creditcards bieden vaak wel een ruime dekking. Checkt u voor aanschaf van een creditcard dus goed de voorwaarden en vergelijk deze met andere creditcard aanbieders.