Reis annuleringsverzekering

Creditcardaanbieders die ook duurdere creditcards op de markt brengen, bieden gekoppeld aan hun creditcards vaak aanvullende reisverzekeringen aan hun klanten. Een van deze aanvullende reisverzekering is de reis annuleringsverzekering.

Met een reis annuleringsverzekering kunt u bij ziekte en/ of overlijden van uzelf of uw naasten de geboekte en vaak al betaalde reis annuleren. Na annulering ontvangt u dan een vergoeding van een gedeelte of de gehele reissom over de niet genoten reis- of vakantiedagen. In sommige gevallen ontvangt u de gehele reissom retour, maar soms alleen een deel van de reissom.
De vergoeding welke u ontvangt is verschillend per aanbieder. De vergoedingen worden uitgebreid omschreven in de voorwaarden van de reis annuleringsverzekering van uw creditcardaanbieder. 

Bij sommige reis annuleringsverzekeringen wordt er ook uitbetaald als u onverwachts uw baan verliest en daarom de geplande reis moet annuleren. Sommige reis annuleringsverzekeringen zijn ook van toepassing op concertkaartjes en theaterbezoeken.

Schaft u een creditcard aan vanwege de extra verzekeringen behorende bij de creditcard, vergelijkt u deze dan goed met elkaar. De voorwaarden van de reis annuleringsverzekeringen en andere verzekeringen gekoppeld aan uw creditcard kunnen onderling sterk verschillen.

Onderstaand hebben wij enkele termen welke u tegenkomt bij een reis annuleringsverzekering voor u uitgelicht.

 • Annuleringskosten
  Annuleringskosten zijn de kosten (van een gedeelte) van de reissom, overboekingskosten en/of huursom welke u als verzekerde gemaakt heeft en vast heeft gelegd in een overeenkomst met de reisaanbieder.
 • Reisdagen
  Onder reisdagen vallen de dagen welke onder een reisarrangement vallen. De aankomst- en vertrekdag zijn hierbij inbegrepen. Echter onder de reisdagen van een huurovereenkomst gelden de heen- en terugreisdagen niet onder de reisdagen.
 • Uitstel
  Het uitstellen van de reis zonder dat de einddatum van de reis wijzigt.
 • Dagvergoeding voor niet genoten reisdagen
  De vergoeding die u per dag ontvangt van uw verzekeraar bij vertraging bij aankomst, ziekenhuisopname of voortijdige terugkeer van uw reis.

Bekijkj en vergelijk alle NL creditcards.