Deviezen heffing

Dit is hetzelfde als de wisselkoersopslag.