Kosten gebruik creditcard gaan omlaag

In januari dit jaar melden we al dat er plannen waren om de kosten voor het gebruik van een creditcard in de Europese unie aan banden te leggen. We kunnen nu melden dat afgelopen dinsdag 11 maart jl. het Europees Parlement ingestemd heeft met de nieuwe regels omtrent de vergoedingen die banken en creditcardmaatschappijen mogen vragen aan de winkeliers binnen de EU.

Als het voorstel in mei goedkeuring krijgt, dan komt er ook een einde aan de toeslagen die ook berekend worden over transacties.

Banken mogen dan per transactie met een betaalkaart niet meer dan 0,2% van het aankoopbedrag in rekening brengen. Voor creditcards mag niet meer dan 0,3% in rekening worden gebracht. De nieuwe regels gaan waarschijnlijk in de loop van 2016 van kracht.

De SP heeft in het Europees Parlement voor deze regelgeving gevochten. Maar zij zijn nog niet helemaal tevreden. Er vallen nog enkele creditcards buiten de nieuwe wetgeving. Maar omdat de winkeliers nu ook creditcards mogen weigeren, zal de consument hier in de praktijk niet veel hinder van ervaren.

In de praktijk komt het erop neer dat de consument het meest gebaat is bij deze nieuwe wetgeving. Het gebruik van de creditcard binnen de EU wordt er een stuk goedkoper door.

De nieuwe regels gelden helaas nog niet voor gelopname met  een creditcard bij pinautomaten.