PVDA wil onderzoek naar tarieven creditcardmaatschappijen

Creditcard lost 1

De PVDA wil onderzoek naar de tarieven die door de creditcardmaatschappijen op de Nederlandse Markt worden gehanteerd.

De PVDA wil dat de AFM (Autoriteit FInanciële Markten) of de Nederlandse Mededingingsautoriteit dit onderzoek zal uitvoeren. De Detailhandel Nederland komt met berekeningen naar voren van hoge bedragen welke winkeliers moeten afdragen voor creditcardbetalingen. Deze tarieven die ondernemers moeten betalen voor creditcardbetalingen liggen in sommige gevallen 40 keer zo hoog als de tarieven voor pinbetalingen.

Dit grote verschil komt doordat creditcardmaatschappijen een percentage van het aankoopbedrag vragen. Bij pinnen wordt een vast bedrag voor elke transactie gerekend. Dit bedrag ligt beduidend lager.

De PVDA wil dat creditcardmaatschappijen inzichtelijk maken hoe de kosten voor het betalingsverkeer zijn opgebouwd. Volgens Detailhandel Nederland betalen winkelier en consument mee aan zaken die niets te maken hebben met betalingsverkeer.

We houden u op de hoogte!