ICS Beëindigt Gespreid Betalen Faciliteit per Oktober 2024

ICS Beëindigt Gespreid Betalen Faciliteit per Oktober 2024

ICS heeft aangekondigd dat de Gespreid Betalen Faciliteit (GBF) per 1 oktober 2024 wordt stopgezet. Deze faciliteit stelde klanten in staat om hun creditcarduitgaven in termijnen af te lossen. Gebruikers konden ervoor kiezen hun saldo in één keer of gespreid over meerdere maanden terug te betalen. Binnenkort ontvangen klanten met een actieve GBF bericht over de beëindiging hiervan.

Reden voor het Stopzetten van de GBF

De GBF fungeert als een doorlopend krediet waarbij de beschikbare limiet steeds opnieuw kan worden opgenomen, wat kan resulteren in langdurige openstaande saldi waarop rente wordt geheven. ICS beschouwt dit doorlopende karakter als niet langer passend bij hun kredietbeleid. Sinds begin 2021 is het al niet meer mogelijk om de GBF als extra service aan een creditcard toe te voegen. Alleen bestaande gebruikers konden er sindsdien nog gebruik van maken. De volledige stopzetting gaat in op 1 oktober 2024.

Voorwaarden voor Behoud van de Creditcard

Klanten kunnen hun creditcard blijven gebruiken zonder de GBF, mits zij aan twee voorwaarden voldoen:

  1. Het openstaande saldo van de creditcard moet vóór 1 oktober 2024 lager zijn dan € 50.
  2. De creditcard zonder GBF moet passend zijn voor de financiële situatie van de klant.

Hier staan alle ICS cards waar deze wijziging betrekking op heeft.